Fundusze Europejskie, UMWP, UE

ZAKRES RZECZOWY

Zakresem rzeczowy projektu „Pomorskie e-Zdrowie” przewidzianym do realizacji w podmiotach leczniczych uczestniczących w projekcie będzie:

 1. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sieci teleinformatycznej, w tym: okablowania strukturalnego, okablowania sieci energetycznej z zasilaniem gwarantowanym dla infrastruktury informatycznej i medycznej, urządzeń sieci informatycznej w szczególności: przełączników, hub-ów, routerów, urządzeń sieci bezprzewodowej, urządzeń zabezpieczających, łącza dostępu do Internetu, utworzenie wydzielonej, dedykowanej dla podmiotów leczniczych sieci WAN zapewniającej wzajemne bezpieczne połączenie wszystkich podmiotów leczniczych.
 2. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury urządzeń zapewniających zasilanie gwarantowane dla infrastruktury informatycznej.
 3. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury telefonii stacjonarnej.
 4. Rozbudowa i modernizacja zasobów infrastruktury sprzętu informatycznego w szczególności: serwerów, zestawów i terminali komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, skanerów, macierzy dyskowych, urządzeń backupu, konsoli zarządzania, urządzeń do telekonferencji, urządzeń telemedycznych, itp.
 5. Rozbudowa i modernizacja pomieszczeń i wyposażenia serwerowni, w tym zainstalowanych w nich systemów klimatyzacji i wentylacji, ppoż, alarmowych, monitoringu i zasilania energetycznego.
 6. Wdrożenie nowych lub modernizacja obecnych systemów w celu zapewnienia wszystkim podmiotom leczniczych objętych projektem nowoczesnych i interoperacyjnych systemów dziedzinowych w szczególności: HIS, EDM, RIS, PACS, ERP, BI, LIS, EOD, systemu rejestracji czasu pracy personelu, systemu kontroli dostępu do pomieszczeń, systemów gromadzenia i archiwizacji danych, systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w tym dostępu do danych oraz infrastruktury teleinformatycznej, itp.
 7. Integracja podmiotów leczniczych uczestniczących w projekcie z krajowym systemem informacji w ochronie zdrowia.
 8. Rozbudowa na szczeblu regionalnym systemu informatycznego klasy Business Intelligence (BI) obejmującego w początkowym etapie podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie.
 9. Utworzenie portalu informacyjnego dla obywatela informującego o ofercie pomorskiej ochrony zdrowia z możliwością zdalnej rejestracji oraz będącego źródłem wiedzy dotyczącej pomorskiego systemu zdrowia i leczenia w poszczególnych podmiotach leczniczych.
 10. Opracowanie ujednoliconego systemu informatycznego umożliwiającego gromadzenie i analizę danych dotyczących wybranych parametrów jakości rzeczywistej usług, narzędzi (ankiety) oceny zadowolenia pacjenta z usług pomorskiego systemu zdrowia oraz regionalnego katalogu zdarzeń niepożądanych z wszystkich podmiotów leczniczych objętych projektem.
 11. Utworzenie systemu długoterminowej archiwizacji dokumentacji medycznej dla wszystkich podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie.
 12. Podnoszenie kwalifikacji kadry podmiotów leczniczych biorących udział w projekcie z zakresu nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia.

Ponadto przewiduje się utworzenie regionalnego systemu informacji medycznej obejmującego następujące zagadnienia:

 1. Regionalne repozytorium dokumentów medycznych.
 2. Regionalny rejestr dokumentów medycznych.
 3. Regionalna szyna danych.
 4. Dostęp do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza.
 5. Bezpieczeństwo w zakresie dostępu do danych medycznych

Fundusze Europejskie, UMWP, UE - logotypy