Kierownik Projektu Pomorskie e-Zdrowie

Marcin Stefański

Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie e-Zdrowie"
Dyrektor Departamentu Cyfryzacji

Zespół projektowy tworzą pracownicy Departamentu Cyfryzacji oraz Departametu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.