Kierownik Projektu Pomorskie e-Zdrowie

Alicja Pęśko

Departament Cyfryzacji

Zespół projektowy tworzą pracownicy Departamentu Cyfryzacji oraz Departametu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.