Kierownik Projektu Pomorskie e-Zdrowie

Marcin Stefański

Kierownik Przedsięwzięcia Strategicznego „Pomorskie e-Zdrowie"
Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki.

Zespół projektowy tworzą pracownicy Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki oraz Departametu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.