Wiadomości

Wydłużenie realizacji projektu Pomorskie e-Zdrowie do 31 grudnia 2023 r.

Uchwałą nr 1126/304/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. oraz decyzją nr RPPM.07.02.00-22-0001/15-04 o przyznaniu dofinansowania dla projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pt.: „Pomorskie e-Zdrowie" wydłużono realizację projektu do 31 grudnia 2023 r.

Głównym powodem wydłużenia realizacji projektu są przedłużające się procedury zamówień publicznych, które mają niebagatelny wpływ na tempo i ostateczną datę zakończenia projektu. W związku z powyższym Departament Cyfryzacji UMWP jako prowadzący projekt wystąpił z wnioskiem o zmianę do decyzji o dofinasowaniu, który został przyjęty jako niezbędny i konieczny do dalszej skutecznej realizacji projektu Pomorskie e-Zdrowie.

view szablon artykułu