Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

W projekcie Pomorskie e-Zdrowie zakończyły się prace nad zadaniem „Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR” w kolejnym podmiocie leczniczym tj. Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, gdzie dnia 29.03.2024 r. został podpisany Protokół Odbioru Końcowego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.