Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Zakończenie realizacji etapu A5 oraz etapu B3 w ramach zadania na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”

Konsorcjum CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. i COMP S.A., zakończyło realizację Etapu A5 ujętego w umowie zawartej z Województwem Pomorskiem oraz Etapu B3 ujętego we wszystkich umowach zawartych z Podmiotami Leczniczymi.

W Etapie A5 do GCPD i DR została dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana i przetestowana Infrastruktura Serwerowa oraz Oprogramowanie Standardowe.

W Etapie B3 do Podmiotów Leczniczych została dostarczona, zainstalowana, skonfigurowana i przetestowana Infrastruktura Serwerowa, Stanowiskowa oraz Oprogramowanie Standardowe. Ponadto przeprowadzone zostały niezbędne instruktaże stanowiskowe.

Łączna wartość powyższych prac wynosi 61 370 153,37 zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.