Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Realizacja umowy dla zadania na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR"

W ramach podpisanych umów z Konsorcjum: CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i COMP S.A. – Członek Konsorcjum w 13 Podmiotach Leczniczych oraz w zakresie umowy z Województwem Pomorskim, Wykonawca zgodnie z harmonogramem wykonał:

ETAP B1 w Podmiotach Leczniczych oraz ETAP A1 dla Województwa Pomorskiego – „Wykonanie struktury systemu i Projektu PeZ” – w ramach etapu dostarczono i odebrano:

  • dokumentację analizy przedwdrożeniowej
  • szczegółowy harmonogram wdrożenia
  • dokumentację projektową

ETAP B2 w Podmiotach Leczniczych oraz ETAP A2 dla Województwa Pomorskiego – „Analiza Bezpieczeństwa Informacji PeZ” – w ramach etapu dostarczono i odebrano:

  • dokumentację analizy bezpieczeństwa informacji PeZ

ETAP A3 dla Województwa Pomorskiego – „Dostawa kolokacji GCPD/DR”

Wartość powyższych prac to 2 207 095,60 zł z czego 1 768 904,64 zł to środki stanowiące dofinasowanie z UE a reszta w kwocie 438 190,96 zł to wkład Podmiotów Leczniczych i Województwa Pomorskiego.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.