Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Zakończenie realizacji zadania dostawy urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

W dniu 5 listopada 2021 r. podpisano ostatni protokół odbioru końcowego, tym samym zakończyło się zadanie „Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”. Wykonawcą wszystkich 14 umów było konsorcjum: Decsoft S.A. – lider konsorcjum i Koma Nord Sp. z o.o. – członek konsorcjum.

Podsumowanie:

  • 14 Podmiotów Leczniczych uczestniczyło w zadaniu
  • czas od podpisania pierwszej umowy do podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego: 15 miesięcy
  • wartość zadania: 10 680 760,19 zł brutto w tym dofinansowanie UE: 8 444 607,59 zł, wkład własny Podmiotów Leczniczych: 2 236 152,60 zł

Dostawa urządzeń sieciowych sieci LAN to m.in.:

  1. montaż, podłączenie, konfiguracja, uruchomienie i wdrożenie 721 szt. przełączników sieciowych i 1146 szt. Access Point
  2. montaż, podłączenie, konfiguracja, uruchomienie i wdrożenie 18 urządzeń typu Firewall co w znacznym stopniu podniosło poziom zabezpieczenia sieci komputerowych i systemów informatycznych w Podmiotach Leczniczych
  3. wdrożenie 12 szt. oprogramowania zarządzającego
  4. przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z 6 bloków tematycznych z zakresu realizacji zadania
  5. wykonanie niezbędnej konfiguracji środowiska LAN, WAN i WLAN Podmiotów Leczniczych
  6. wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji użytkowej
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.