Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Wydłużenie realizacji projektu Pomorskie e-Zdrowie do 31 grudnia 2023 r.

Uchwałą nr 1126/304/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. oraz decyzją nr RPPM.07.02.00-22-0001/15-04 o przyznaniu dofinansowania dla projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pt.: „Pomorskie e-Zdrowie” wydłużono realizację projektu do 31 grudnia 2023 r.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.