Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

W wyniku przeprowadzenia postępowania na „Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie” w dniu 17.08.2020 r. zostało podpisanych 14 umów na łączną kwotę 10 681 823,07 zł brutto pomiędzy:

 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
 3. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
 4. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
 6. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim
 7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
 8. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 9. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
 10. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
 11. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
 12. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 13. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 14. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

i Wykonawcą Konsorcjum:

 • Decsoft S.A. – lider konsorcjum, adres: Bud. Blue Office I, Al. Jerozolimskie 179, p. +2, 02-222 Warszawa
 • Koma Nord Sp. z o.o. – członek konsorcjum adres: ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

W ramach podpisanych umów Wykonawca zobowiązany jest:

 1. opracować Harmonogram i Dokumentacje Projektową,
 2. dostarczyć wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie,
 3. wykonać montaż, podłączenie, konfigurację, uruchomienie i wdrożenie wszystkich dostarczonych komponentów zgodnie z ilością przypisaną dla danego Zamawiającego,
 4. dostarczyć i podłączyć niezbędne okablowanie dla urządzeń LAN oraz zasilania w infrastrukturze danego Zamawiającego,
 5. wykonać niezbędną konfigurację środowiska LAN, WAN i WLAN Zamawiającego,
 6. wykonać i dostarczyć Dokumentację Powykonawczą i Dokumentację Użytkową,
 7. przeprowadzić Instruktaże stanowiskowe w zakresie merytorycznym niezbędnym do instalacji, konfiguracji i użytkowania Przedmiotu Zamówienia,
 8. przeprowadzić szkolenia specjalistyczne,
 9. świadczyć gwarancje w trakcie całego okresu gwarancji.

Czas realizacji zadnia to 330 dni od podpisania umowy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.