Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS

Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS

W dniu 10 lipca 2020 r. podpisano ostatni protokół odbioru końcowego w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku pomiędzy Szpitalem a Wykonawcą firmą ATEM-Polska Sp. z o.o., tym samym zakończyło się zadanie budowy sieci LAN we wszystkich Podmiotach Leczniczych uczestniczących w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”.

Podsumowanie:

  • 14 Podmiotów Leczniczych uczestniczyło w zadaniu, ogłoszono 4 postępowania, w których wyłoniono w sumie 5 Wykonawców,
  • czas od podpisania pierwszej umowy do podpisania ostatniego protokołu odbioru końcowego: 27 miesięcy,
  • wartość zadania: 25 600 661,09 zł. brutto w tym dofinansowanie UE: 20 193 991,72 zł, wkład własny Podmiotów Leczniczych: 5 406 669,37 zł

Zadanie budowy sieci LAN to m.in.:

wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegających na zaprojektowaniu, dostarczeniu, instalacji, konfiguracji oraz wdrożeniu infrastruktury:

  • sieci LAN w tym punktów PPD, punktów dla przyszłej sieci Wi-fi,
  • zasilania gwarantowanego w tym dostarczenie agregatów prądotwórczych,
  • klimatyzacji, systemów ppoż,
  • systemów zabezpieczeń, telewizji dozoru,
  • budowy lub remontów i dostosowana pomieszczeń dedykowanych na serwerownie w Podmiotach Leczniczych.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.