Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS

Zakończenie realizacji inwestycji budowy i dostosowania infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowania i rozbudowy sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS w dwóch Podmiotach Leczniczych zaangażowanych w Projekt Pomorskie e-Zdrowie.

  1. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana – Wykonawca ATEM-Polska Sp. z o.o. – odbiór końcowy w dniu 22.11.2019 r.
  2. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. – Wykonawca ATEM-Polska Sp. z o.o. – odbiór końcowy w dniu 29.11.2019 r.

Do zamknięcia zadania budowy i dostosowania infrastruktury pasywnej w Podmiotach Leczniczych niezbędne jest zakończenie prac w jednostkach, które są w trakcie realizacji inwestycji:

  1. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
  2. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
  3. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
  4. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
  5. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
  6. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.