Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Pomorskie e-zdrowie - logotyp duży

Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej, dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych zasilaczy UPS

W wyniku przeprowadzenia postępowania na „Budowę i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS” zostało podpisanych 9 umów na łączną kwotę 24 094 574,74 zł brutto. Czas realizacji przedmiotu zamówienia to 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres prac przewidzanych do realizacji to m.in.:

  1. budowa i dostosowanie infrastruktury sprzętowej pasywnej,
  2. dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS, dostawa agregatów,
  3. budowa lub modernizacja serwerowni,
  4. opracowanie dokumentacji będącej wynikiem realizacji zamówienia w postaci:
    – dokumentacji analizy przedwdrożeniowej,
    – dokumentacji urządzeń aktywnych, dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji użytkowej.

Lista Podmiotów Leczniczych wraz z datą podpisania umowy i nazwą Wykonawcy:

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim
COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku
Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
– 06.04.2018 ATEM – Polska Sp. z o.o. ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.
06.04.2018 „Łączpol” Sp. z o.o. ul. Astronomów 9, 80-299 Gdańsk

Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr J. Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
10.04.2018 Sprint S.A. ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn O/Gdańsk ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk

Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego Sp. z o.o. w Gdańsku
20.04.2018 Sprint S.A. ul. Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn O/Gdańsk ul. Budowlanych 64E, 80-298 Gdańsk

Więcej: link do postępowania

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.