Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Wiadomości
Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Zarząd Województwa Pomorskiego do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne

20 marca 2017 r. o godzinie 10.00, Sala Okrągła im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Celem Działania 7.2 Systemy informatyczne i telemedyczne RPO WP na lata 2014-2020 jest wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia.

W ramach Działania 7.2 wsparcie zostało skierowane głównie na przedsięwzięcia umożliwiających wdrożenie interoperacyjnych i zintegrowanych systemów e-zdrowia (wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą) z zakresu: tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zarządzania, diagnostyki, terapii, logistyki, bezpieczeństwa, systemu informacji dla pacjentów i ich rodzin, platformy wymiany informacji, badania zadowolenia pacjenta, katalogu zdarzeń niepożądanych, archiwizacji oraz integracji lokalnych i krajowych systemów informatycznych ochrony zdrowia.

Dodatkowo wsparciem objęte zostały również przedsięwzięcia ukierunkowane na wdrożenie usług telemedycznych, w tym telerehabilitacji, teleopieki, telekonsultacji i telediagnostyki.

W ramach konkursu zostało złożonych 38 wniosków o dofinansowanie projektów o łącznej wartości 67.746.101,20 PLN. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 54.924.779,61 PLN, tym samym dostępna alokacja w ramach konkursu została przekroczona blisko 2 krotnie.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu do dofinansowania zostało wybranych 15 projektów, których całkowita wartość dotacji wynosi 33.252.119,89 PLN, a łączna wartość projektów – 41.300.895,69 PLN. Wsparciem zostaną objęte między innymi szpitale: w Starogardzie Gdańskim, Bytowie, Tczewie, Pucku, Lęborku, Miastku, Człuchowie, Malborku, Gdyni, jak również przychodnie: Rogowscy Sp. z o.o., BaltiMed oraz Rodzinna Thielemann i Wspólnicy.

 

Realizacja wybranych projektów w ramach Działania 7.2 stanowić będzie „wartość dodaną” przedsięwzięcia strategicznego zidentyfikowanego w ramach RPS w zakresie ochrony zdrowia, dotyczącego wdrożenia systemów e-zdrowia w 16 podmiotach leczniczych świadczących specjalistyczne usługi zdrowotne, dla których organem założycielskim jest samorząd województwa pt.: „Pomorskie e-zdrowie”. W rezultacie realizacji w/w przedsięwzięcia powstanie: regionalne repozytorium elektronicznych dokumentów medycznych, regionalna szyna wymiany danych, system długoterminowej archiwizacji dokumentacji medycznej oraz regionalny portal informacyjny dla obywatela. Portal ten umożliwi dostęp do informacji o ofercie pomorskiej ochrony zdrowia oraz świadczenie e-usług dotyczących m.in. dostępu do dokumentacji medycznej dla pacjenta i lekarza, a także zdalnej rejestracji.

W wyniku realizacji dofinansowanych projektów oraz projektu „Pomorskie e-zdrowie” nastąpi poprawa jakości i dostępności usług medycznych świadczonych na obszarze województwa pomorskiego oraz poprawa efektywności pomorskich podmiotów leczniczych.

W dniu dzisiejszym zostanie podpisanych 14 umów o dofinansowanie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.