Skip to Content

Adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki

80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Dyrektor
Marcin Stefański

z-ca Dyrektora ds. Informatyzacji Urzędu
Michał Potocki

Sekretariat:
tel. 58 32 68 524
fax 58 32 68 526
e-mail: disi@pomorskie.eu

Referat Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Kierownik
Jacek Szczepański
e-mail: j.szczepanski@pomorskie.eu

Referat Informatyzacji Urzędu
Kierownik
Krzysztof Jędrzejewski
e-mail: k.jedrzejewski@pomorskie.eu

 
 


We use cookies to help give you the best experience on our website. By continuing without changing your cookie settings, we assume you agree to this.
Accept