Szukaj:

Dostępne 97 wyników ze wszystkich kategorii

Podpisanie umów o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2

22.03.2017
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/podpisanie-umow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-7-2

Warsztaty "Wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej na Pomorzu"

22.03.2017
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/warsztaty-wdrazanie-elektronicznej-dokumentacji-medycznej-na-pomorzu-

Zgodność z dokumentami strategicznymi

30.03.2017
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/zgodnosc-z-dokumentami-strategicznymi

Zakres rzeczowy

30.03.2017
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/zakres-rzeczowy

Opis techniczno-technologiczny

03.04.2017
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/opis-techniczno-technologiczny

Warsztaty dla przedstawicieli kadry zarządzającej Podmiotami Leczniczymi

12.04.2017
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/warsztaty-dla-przedstawicieli-kadry-zarzadzajacej-podmiotami-leczniczymi

Konferencja „Miasta w Internecie”

04.07.2017
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/konferencja-miasta-w-internecie-

Podmioty lecznicze uczestniczące w projekcie

23.04.2018
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/podmioty-lecznicze-uczestniczace-w-projekcie

Podpisanie 9 umów w projekcie Pomorskie e-Zdrowe

23.04.2018
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/podpisanie-9-umow-w-projekcie-pomorskie-e-zdrowe

22 Konferencja "Miasta w Internecie"

27.06.2018
https://ezdrowie.pomorskie.eu/-/22-konferencja-miasta-w-internecie-
Strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10