Wiadomości

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”

Zakończenie etapu II umowy dla zadania - dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Otwarcie ofert w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR"

Podpisanie umowy w projekcie Pomorskie e-Zdrowe

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

Zakończenie realizacji inwestycji budowy sieci LAN w Podmiotach Leczniczych

Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS

CSIOZ Akademia zaprasza na szkolenia

Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej