Wiadomości

„Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR"

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”

Zakończenie etapu II umowy dla zadania - dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Otwarcie ofert w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR"

Podpisanie umowy w projekcie Pomorskie e-Zdrowe

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

Zakończenie realizacji inwestycji budowy sieci LAN w Podmiotach Leczniczych

Budowa i dostosowanie infrastruktury pasywnej (w tym serwerownie), dostosowanie i rozbudowa sieci teleinformatycznych i sieci zasilania gwarantowanego wraz z dostawą budynkowych (centralnych) zasilaczy UPS