Wiadomości

Wydłużenie realizacji projektu Pomorskie e-Zdrowie do 31 grudnia 2023 r.

Uchwałą nr 1126/304/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. oraz decyzją nr RPPM.07.02.00-22-0001/15-04 o przyznaniu dofinansowania dla projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pt.: „Pomorskie e-Zdrowie" wydłużono realizację projektu do 31 grudnia 2023 r.

Zakończenie realizacji zadania dostawy urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

„Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”

Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR"

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie”

Zakończenie etapu II umowy dla zadania - dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Otwarcie ofert w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR"