Wiadomości

Budowa i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR

Podpisanie umów w postępowaniu na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR"

Ogłoszenie postępowania na Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego

Dnia 22.03.2022 r. Województwo Pomorskie ogłosiło przetarg na Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego.

Przedłużenie realizacji umowy z Inżynierem Kontraktu w Projekcie Pomorskie e-Zdrowie

Przedłużenie realizacji umowy na "Świadczenie usług wspierających Zamawiającego w przygotowaniu, zarządzaniu, obsłudze i realizacji projektu „Pomorskie e-Zdrowie".

Dostawa sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego

Województwo Pomorskie planuje ogłosić przetarg na „Dostawę sprzętu komputerowego, drukującego i oprogramowania biurowego" w ramach Projektu Pomorskie e-Zdrowie.

Wydłużenie realizacji projektu Pomorskie e-Zdrowie do 31 grudnia 2023 r.

Uchwałą nr 1126/304/21 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2021 r. oraz decyzją nr RPPM.07.02.00-22-0001/15-04 o przyznaniu dofinansowania dla projektu Samorządu Województwa Pomorskiego pt.: „Pomorskie e-Zdrowie" wydłużono realizację projektu do 31 grudnia 2023 r.