Wiadomości

Podpisanie umowy w projekcie Pomorskie e-Zdrowe

Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie"

W wyniku przeprowadzenia postępowania na „Dostawę wraz z montażem, uruchomieniem, konfiguracją i testami aktywnych urządzeń sieciowych w projekcie „Pomorskie e-Zdrowie" w dniu 17.08.2020 r. zostało podpisanych 14 umów na łączną kwotę 10 681 823,07 zł brutto pomiędzy:

 1. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku
 2. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
 3. Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie Sp. z o.o.
 4. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
 5. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
 6. Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. S.Kryzana w Starogardzie Gdańskim
 7. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień
 8. Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku
 9. COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
 10. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o.
 11. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
 12. Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 13. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 14. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

i Wykonawcą Konsorcjum:

 • Decsoft S.A. – lider konsorcjum, adres: Bud. Blue Office I, Al. Jerozolimskie 179, p. +2, 02-222 Warszawa
 • Koma Nord Sp. z o.o. – członek konsorcjum  adres: ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

W ramach podpisanych umów Wykonawca zobowiązany jest:

 1. opracować Harmonogram i Dokumentacje Projektową,
 2. dostarczyć wszystkie komponenty sprzętowe i oprogramowanie,
 3. wykonać montaż, podłączenie, konfigurację, uruchomienie i wdrożenie wszystkich dostarczonych komponentów zgodnie z ilością przypisaną dla danego Zamawiającego,
 4. dostarczyć i podłączyć niezbędne okablowanie dla urządzeń LAN oraz zasilania w infrastrukturze danego Zamawiającego,
 5. wykonać niezbędną konfigurację środowiska LAN, WAN i WLAN Zamawiającego,
 6. wykonać i dostarczyć Dokumentację Powykonawczą i Dokumentację Użytkową,
 7. przeprowadzić Instruktaże stanowiskowe w zakresie merytorycznym niezbędnym do instalacji, konfiguracji i użytkowania Przedmiotu Zamówienia,
 8. przeprowadzić szkolenia specjalistyczne,
 9. świadczyć gwarancje w trakcie całego okresu gwarancji.

Czas realizacji zadnia to 330 dni od podpisania umowy.

 

view szablon artykułu