Fundusze Europejskie, UMWP, UE
Realizacja umowy dla zadania na „Budowę i wdrożenie systemów dziedzinowych, platformy regionalnej, GCPD i DR”